Apie mus

       UAB „MILGEDA“  laboratorija yra juridinis subjektas, turintis juridinio asmens statusą ir veikianti kaip A tipo kontrolės įstaiga ir  kaip UAB „MILGEDA“ savarankiška laboratorija. UAB „MILGEDA“   įregistruota 1995 m. birželio mėn. 7 d. Valstybės įmonėje Registrų centre. Registravimo pažymėjimas  Nr. 147222. Savo darbe įmonė vadovaujasi bendrovės įstatais. UAB „MILGEDA“ laboratorijos veikla aprašyta jos nuostatuose. Akredituojamos veiklos sritis yra neautomatinių svėrimo priemonių ir termometrų   kontrolė (tikrinimas) ir kalibravimas. Akredituojama veikla vykdoma pastoviose patalpose , adresu Krokuvos g. 15-1, Vilniuje ir pas užsakovą.

          UAB „MILGEDA“ laboratorijos kokybės sistema sukurta vadovaujantis standartais LST EN ISO/IEC 17020 „Atitikties įvertinimas. Reikalavimai, keliami įvairių tipų kontrolės įstaigų veiklai“ ir LST EN ISO/IEC 17025 „Tyrimo, bandymų ir kalibravimo laboratorijų kompetencijai keliami bendrieji reikalavimai“.