Kokybės politika

Svarbiausias „Milgeda” laboratorijos tikslas – įgyti užsakovų pripažinimą ir ilgalaikį pasitikėjimą atliekamų kontrolės (tikrinimo) ir kalibravimo kokybe. Laboratorijos vadovybė numato šiuos ilgalaikius visuotinius tikslus, kurie nustatomi ir analizuojami vadovybės vertinamųjų analizių metu ir įsipareigoja:

–    nuolat atitikti standartų LST EN ISO/IEC 17020 ir LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimus, užtikrinti klientų rezultatų konfidencialumą ir nuolat gerinti kokybės vadybos sistemos rezultatyvumą;

  • palaikyti gerą profesinį lygį ir teikti užsakovams kokybiškas kontrolės (tikrinimo) ar kalibravimo paslaugas;
  • teikti kontrolės (tikrinimo) ar kalibravimo paslaugas, tenkinančias užsakovų reikalavimus;
  • užtikrinti, kad visi darbuotojai, susiję su kalibravimo ir kontrolės (tikrinimo) veiksmais, būtų susipažinę su kokybės vadybos sistemos dokumentais ir savo darbe įdiegtų principus ir procedūras;
  • palaikyti kokybės vadybos sistemą tinkamame lygyje, kuris užtikrintų stabilų kokybiškų kalibravimo ir kontrolės (tikrinimo) rezultatų gavimą numatytose akreditavimo srityse;
  • visi laboratorijos darbuotojai yra susipažinę su vadybos sistema ir savo darbe įgyvendina kokybės politiką ir tikslus.