Teisinė informacija

Bendra informacija

Lietuvos metrologijos inspekcija: https://metrinsp.lrv.lt/ Nacionalinis akreditacijos biuras: http://www.nab.lt/ Lietuvos ūkio ministerijos informacija apie metrologija: https://ukmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/verslo-aplinka/metrologija

Posted in Teisinė informacija | Komentavimas išjungtas įraše Bendra informacija

Europos sąjungos direktyvos

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2009/23/EB 2009 m. balandžio 23 d. dėl neautomatinių svarstyklių Europos Parlamento ir Tarybos 2014 m. vasario 26 d. direktyva 2014/31/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su neautomatinių svarstyklių tiekimu rinkai, suderinimo (nauja redakcija).

Posted in Teisinė informacija | Komentavimas išjungtas įraše Europos sąjungos direktyvos

Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymai

2014 m. rugpjūčio 1 d. Nr. 4-523 įsakymas „Dėl teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių grupių ir laiko intervalų tarp periodinių patikrų sąrašo patvirtinimo“ 2015 m. lapkričio 19 d. Nr. 4-730 įsakymo „Dėl neautomatinių svarstyklių svarstyklių techninio reglamento patvirtinimo“

Posted in Teisinė informacija | Komentavimas išjungtas įraše Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymai